Ingenhouszhof

Opdrachtgever
AIG Care & Living en Amsta
Locatie
Amsterdam
Oplevering
2019

Ingenhouszhof is een nieuwbouwproject gelegen op de plek van een voormalig verzorgingshuis in de Watergraafsmeer, dat binnen het beschermde stadsgezicht ‘Jeruzalem’ valt. Het project bestaat uit twee bouwblokken die samen een woon-zorgcluster vormen. Eén van de bouwblokken biedt studio’s voor cliënten van Amsta, terwijl het andere blok sociale woningbouw bevat. Beide bouwblokken zijn onderdeel van een integrale ontwikkeling en vormen een cluster samen met het gerenoveerde deel van het voormalige verzorgingstehuis en het naastgelegen woongebouw.

De gebouwen zijn ontworpen met eenheid in materiaal en vorm, wat zorgt voor een samenhangend geheel tussen de verschillende bouwblokken. Het metselwerk van de gebouwen heeft een duidelijke structuur en er is gebruik gemaakt van een genuanceerd kleurenpalet.

Het woon-zorgcluster is ontworpen met het oog op de zorgbehoefte van de cliënten van Amsta en biedt een veilige, comfortabele en duurzame leefomgeving. Het sociale woningbouwproject voorziet in betaalbare huisvesting op deze mooie plek.

Het Ingenhouszhof is een mooi voorbeeld van hoe een voormalig verzorgingstehuis op een creatieve manier herontwikkeld kan worden tot een moderne en levensloopbestendige woon-zorgomgeving die past binnen het historisch stadsgezicht.